MALDOS IR PADĖKOS VAKARAS už a.a. Žaną Vanjė (J.Vanier):

Gegužės 15 d., trečiadienį:

Vilniuje 18 val. šv. Jonų bažnyčioje (šv. Jono g. 12), šv. Mišios, po jų – maldos ir dėkojimo vakaras.

Kviečiame visus atvykti padėkoti ir melstis kartu už a.a. Žaną Vanjė!

Taip pat, tiesioginę atsisveikinimo su Žanu Vanjė transliaciją Prancūzijoje bus transliuojama gegužės 16d. 15:00 val., ketvirtadienį, per KTO TV Youtube.

Daugiau informacijos interneto svetainė: JeanVanier.larche.org