Ir vėl akimirka iš mano kasmetinio apsistojimo Orval abatijoje (Belgija): vienuolių giedojimas atnešė man ramybę ir pakylėjo iki dangaus juose ir manyje; vėl atradau kregždutes grįžusias iš Afrikos, šokančias ir nardančias virš tvenkinio šalia bažnyčios; pasijutau atnaujintas maldos laiko, pilna džiaugsmo erdvė su ramiu dėkojimu Dievui; pasivaikščiojimai miške kartais truputį virpančiomis kojomis; taip pat laikas knygos apie pranašą Izaiją skaitymui, ją parašė belgų kunigas Jacques Vermeylen (brolis Lukas, dominikonas sakė, kad Izaijo knyga buvo šalia Jono Evangelisto lovos). Ir vėl perskaičiau Hannos Arendt knygą apie Eichmano, karo metu koordinavusio žydų naikinimą įvairiose koncentracijos stovyklose, ypač Aušvice, teismą. Savo apsigynime jis teisinosi: „Aš nieko nepadariau, tik paklusau savo vadovybei“. 

Laišką rasite čia.