2017 m. gauta finansinė parama ir tikslinis finansavimas 17792,90 Eur (iš jų 2016 m. likutis 150 Eur)

Iš fizinių asmenų buvo gauta paramos – 6173,67 Eur

 • Asmeninės aukos – 2227,06 Eur
 • 2% gyventojų pajamų mokesčio - 1699,84 Eur
 • Toronto prisikėlimo parapija – 1042,03 Eur
 • Operando fondas Slovėnija – 225,23 Eur
 • Kalėdinė mugė prezidentūroje – 79,51 Eur
 • Asmeniniai įnašai vasaros namų atostogoms, sodybos nuomai ir kitoms išlaidoms – 900 Eur

Iš juridinių asmenų Lietuvoje paramos gauta - 4000,00 Eur

Iš juridinių asmenų užsienyje (L‘Arche ImNauen) paramos gauta - 4500,00 Eur

Tikslinis finansavimas – 2969,23 Eur:

 • Katalikų religinė šalpa skyrė 1785,87 Eur
 • Asmeniniai įnašai tarptautinės Arkos mokesčiui sumokėti – 795 Eur
 • Arche Internationale Paris skyrė 388,36 Eur kompensuoti kelionės lėktuvu išlaidoms

Paramą maistu skyrė Maisto bankas, kuri buvo įvertinta 10005,57 Eur, VšĮ „DUKU – 515,34 Eur ir UAB „Nojus“ parama sėklomis 50 Eur

Gauta parama ir tikslinis finansavimas buvo panaudoti mūsų veiklai ir misijai įgyvendinti, kur skirta:

 • Katalikų religinės šalpos skirti, panaudoti pagal projekte numatytą sąmatą: bendruomenės gyvenimo namų atostogoms prie jūros, stovyklai su Amatų centru Betzatos bendruomenėje. 1785,87 Eur
 • Kelionės lėktuvu į Paryžių išlaidoms kompensuoti – 388,36 Eur
 • Vasaros namų atostogoms sodybos nuomos prie ežero dalis – 475,40 Eur
 • Komandos išlaidoms (formacijos, psichologo konsultacijos, supervizijos, lėktuvo bil., sveikatos tikrinimas) – 969,19 Eur
 • Transporto eksploatacija (remontas, draudimas, parkavimas, nuoma pagal sutartį) – 3889,39 Eur
 • Administracinės.išlaidos (turto draudimas, kanc.pr.,nuotraukų spausdinimas ir kt.) – 1205,67 Eur
 • Paramos maistu tvarkymo mokestis Maisto bankui – 320,56 Eur
 • Tarptautinės Arkos (dalis) mokesčiui sumokėti 1974,00 Eur
 • darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 6784,46 Eur

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų rėmėjams!