Efektyvus įrankis?

Ne. Niekados. Kad ir kaip tai atrodytų puiku!

 

Ar tu esi grupė žmonių, susibūrusių, kad būdami kartu padidintų savo jėgas ir taip įgyvendintų savo sumanymus?

Taip pat ne.

O gal mes gyvename bendrai todėl, kad mums gera būti kartu?

Ne.Tada bendruomenė taptų savitikslė, ir joje būtų gyvenama kaip šiltame lizdelyje.

 

Kad kartu būdami būtume laimingi?

Taip, be abejo, bet tik savo gyvenimą paaukodami kitiems.

 

Kas tu esi, mažoji bendruomene, pasklidusi po įvairius kraštus?

Mes -  bendrystės parabolė – kuklus atšvaitas tos vienintelės bendruomenės, kuri yra Kristaus kūnas, Jo Bažnyčia,

taigi – tas pats evangelinis raugas, įmaišytas žmonijon.

 

Kokiam tikslui esi kviečiama?

Mūsų bendrame gyvenime galima tobulėti tik nuolat patiriant meilės stebuklą, dovanojamą kasdieniu atleidimu,

širdies pasitikėjimu, žvilgsniu, spinduliuojančiu ramybę ir nukreiptu į tuos, kurie atvėrė mums savo širdis...

Nutolti nuo šio meilės stebuklo, vadinasi visko nustoti, viską paleisti vėjais.

 

Mažoji bendruomene, ko Dievas gali tau tro0kšti?

Kad artėdama prie Kristaus visada būtum gyvastinga...

 

Iš brolio Roger apmąstymų

2008 vasaris