„Betzatos bendruomenės Gyvenimo namai“

Bendruomenė 2012-2015m. įgyvendino projektą „Betzatos bendruomenės Gyvenimo namai“ (VP3-2.4-SADM-03-V-06-007) pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Projekto tikslas - pagerinti „Betzatos bendruomenės“ Gyvenimo namų suaugusių asmenų su proto negalia gyvenimo kokybę ir teikiamų paslaugų prieinamumą. Projektas leido modernizuoti ir išplėsti jau esamų socialinių paslaugų infrastruktūrą, sukurti saugią ir gražią aplinką, pritaikyti namus neįgalių asmenų poreikiams.

Projekto metu buvo rekonstruoti „Betzatos“ Gyvenimo namai: prie esamo namo pastatytas ir galerija sujungtas priestatas, sutvarkytos lauko inžinerinės sistemos, įrengti vidinio kiemo takeliai, modernizuota šildymo sistema, įrengtas keltuvas, įrengti erdvūs gyvenamieji kambariai, sportui, maldai, poilsiui skirtos patalpos, administracinės patalpos, įrengta atskira virtuvėlė, kurioje asmenys su negale galės patys pasigaminti valgyti. Taip pat  įsigyti nauji baldai, visa reikalinga buitinė įranga bei tikslinė transporto priemonė, pritaikyta vežti žmonėms su negale. Projekto išlaidos sudarė 479.610,63 Eur.

Po rekonstrukcijos Arkos bendruomenės „Betzata“ Gyvenimo namuose sudarytos sąlygos teikti kokybiškas socialines paslaugas 10 asmenų su proto negalia.

 

„Susitikimų sodyba“ – tai nuo 2007 metų bendruomenėje vykdomas aktyvios integracijos projektas. Jis per metus leidžia susitikti ir bendradarbiauti nuo 20 iki 50 skirtingų žmonių: socialiai pažeidžiamo jaunimo, šeimų, neįgalių žmonių, bendruomenės savanorių bei vietinės kaimo bendruomenės narių.

Projektas skatina socialiai pažeidžiamų jaunuolių socialinę integraciją per dabinę veiklą ir asistavimą proto negalios žmonėms. 

Atviros bendruomenės dvasia skatina kurti tarpusavio pasitikėjimu pagrįstą santykį, kuris yra žmogiškosios vertės matas ir stiprina asmenybę, ypatingai sunkumus patiriantiems jaunuoliams per šias kryptis:

  • TIKSLINIAI UŽSIĖMIMAI
  • DARBINIS UŽIMTUMAS
  • NEFORMALIOS ERDVĖS KŪRIMAS
  • VASAROS STOVYKLOS
  • INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI
  • ASISTAVIMAS PROTO NEGALIOS ASMENIMS

Projektą 2007, 2008 M. rėmė JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS prie SADM

Šių stovyklų-chantier pradininkas - Arkos bendruomenės "Baltasis akmenėlis" (Prancūzija) įkūrėjas Bertranas. Daugiau nei penkiolika metų kartu su bendraminčiais jis organizuoja stovyklas-misijas. Pasikvietę Arkos asistentus iš įvairių šalių, neįgalius žmonės ir kitokių patirčių trokštančius jaunuolius, jie vyksta į Rytų Europos šalis ir dovanoja savo darbą besikuriančioms bendruomenėms. Stovykla savita tuo, kad joje derinamas bendruomeninio gyvenimo patyrimas, dovanojamas fizinis darbas vietos bendruomenei, o vargšų buvimas kartu bei jaunų žmonių skleidžiama viltis suteikia neužmirštamą bendrystės patyrimą. 

"Betzatos bendruomenė" 2006 ir 2007m. vasarą organizavo chantier bendruomenės sodyboje, ir nuo tol kasmet vyksta į chantier misijas kitose šalyse.